Friday Jul 05, 2024

Dokáže EU zajistit své obranné potřeby?

Válka Ruska proti Ukrajině zjevně změnila bezpečnostní a obrannou politiku EU a zahájila novou éru pro Evropu. Dnes již známý výraz německého kancléře Olafa Scholze "Zeitenwende" neboli "historický zlom" je jistě výstižný, neboť vypuknutí války na evropském území donutilo všechny země EU přehodnotit svou obrannou strategii a investice.

Evropští představitelé i občané vyjádřili silnou podporu zlepšení obranyschopnosti Unie, což se jasně a viditelně projevilo ve volbách do Evropského parlamentu.

Četné příspěvky našich rozhlasových stanic k tomuto dílu potvrzují obrovský zájem o tuto problematiku a její složitost, totiž jakou roli by EU měla či neměla hrát v oblasti obrany, která se po desetiletích na vedlejší koleji opět dostala do centra pozornosti.

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320