Thursday Jun 13, 2024

Co může EU udělat pro to, aby naše ekonomika zůstala silná?

Jedním z nejsilnějších nástrojů, kterými EU podporuje své občany, je schopnost zajistit jejich materiální blahobyt. Evropa se musí spojit, aby dokázala čelit hospodářským výzvám dneška i zítřka.

Pokračujeme ve zkoumání klíčových očekávání, která evropští občané od Evropské unie mají.

Schopnost EU zajistit svým občanům materiální blahobyt a prosperitu je samozřejmě prvořadá - je základem její existence a jedním z nejsilnějších nástrojů k zajištění přízně jejích občanů.

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320